25
ก.ค.

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล IDEO LEAGUE CUP ครั้งที่ 2/2562

บริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร IDEO LEAGUE CUP ครั้งที่ 2

บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร IDEO LEAGUE CUP ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทพันธมิตร