25
ก.ค.

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

บริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีคุณนราธิป จันทร์ทอง และ คุณธีรศักดิ์ ผันใจผ่อง ผู้บริหารบริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ผู้บริหารบริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี โดยร่วมกันทำความสะอาด และถวายเทียนพรรษาพร้อมสิ่งของจำเป็น  ณ วัดสวนสวรรค์ (หลวงพ่อดำ) แขวงบางยี่ขัน เขตบางชัน กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นกิจกรรม เสริมสร้างบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562