18
มิ.ย.

คณะผู้อำนวยการและผู้จัดการโครงการเยี่ยมชมโครงการ Rich Park Terminal @ Laksi

คณะผู้อำนวยการและผู้จัดการโครงการ
บริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด
เข้าเยี่ยมชมโครงการ Rich Park Terminal @ Laksi

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะผู้อำนวยการและผู้จัดการโครงการบริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ Rich Park Terminal @ Laksi ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนี่ยมสูง 14 ชั้น ของบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่บน ถนนพหลโยธิน 59 ติดรถไฟฟ้าสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่