12
ธ.ค.

New Record Construction Completed Within 14 months – IDEO Phaholyothin chatuchak

VDO Present : New Record Construction Completed Within 14 months - IDEO Phaholyothin chatuchak

วิดีโอพรีเซนต์ผลงานการร่วมมือกันในโครงการ IDEO Phaholyothin chatuchak ทำให้โครงการเสร็จในระยะเวลา 14 เดือน