18
มิ.ย.

คณะผู้อำนวยการและผู้จัดการโครงการเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ

คณะผู้อำนวยการและผู้จัดการโครงการบริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการโครงการ บริษัทมิเนอร์วา แมนเนจเม้นท์ ได้เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแห่งแรกของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)