Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

The President Sathorn-Ratchaphruek (ph2)

Minerva Management Co.,Ltd. > Portfolio > High Rise > High Rise Complete > The President Sathorn-Ratchaphruek (ph2)

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 30 ชั้น 1 อาคาร
Location: ถนนเพชรเกษม – ถนนราชพฤกษ์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง: 52,433 ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 1,153,526,000 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท ชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด

Precon

Construction

Hand Over