Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

D VIENG Santithum Chiangmai

Minerva Management Co.,Ltd. > Portfolio > Low Rise > Low Rise Complete > D VIENG Santithum Chiangmai

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 5 ชั้น 2อาคาร
Location: ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่
พื้นที่ก่อสร้าง: 15,000 ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 270,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Precon

Construction

Hand Over